– Ei av dei største samfunnsinvesteringane i Bulandet nokosinne

– Innovasjonen ligg i å tenke enkelt og robust med basis i lang og relevant erfaring. Det er veldig lett å tenke frykteleg komplisert når ein skal utvikle slike system.