– Eg er imponert over viljen til å delta og gjere ein innsats

Ordførar Ole André Klausen seier at tal frivillige i leiteaksjonen no er over 50 personar. Men det er framleis behov for meir folk.