– Eg er ikkje negativ. Det ville vore ei feil haldning

Ordførar Olve Grotle har ingenting imot at eit tsjekkisk selskap no skal undersøke om førekomstane av jern og titan i Fureviknipa er drivverdige.