Klokka 16.40 måndag melder Vegtrafikksentralen at E39 Masfjordtunnelen mellom Romarheim og Matre er mellombels stengd, medan dei tungbergar hjelper eit vogntog i den bratte tunnelen.

Klokka 17.00 melder dei at bilbergar er ferdig på staden, og vegen er opna for ferdsle igjen.