I halv tretida tysdag vart E39 i Halbrendslia mellombels stengd etter at steinar frå sprengingsarbeid i Halbrendslia hamna i vegen.

Firda kjem tilbake med meir.