Onsdag føremiddag er det klart at Nordea, som var ein av Nordic Mining sine største aksjonærar, har selt alle aksjane sine.

Eric Pedersen, leiar for berekraftige investeringar i Nordea, seier til E24 at dei har hatt tett dialog med selskapet kring berekraft knytt til drifta av selskapet. Konklusjonen om å selje seg ut er noko dei har komme fram tid over tid.

– Sjølv om det finst formell godkjenning av dumping av masse i sjøen frå myndigheitene, så trur ikkje vi at dette er noko våre fondskundar ønsker at vi investerer i, seier Pedersen.

Etter å gradvis ha selt seg ned i eigarprosent, er dei no heilt ute som eigar i Nordic Mining.

Firda kjem tilbake med meir.