Dvergsdal inn i konsernleiinga i Sparebanken Vest

Banksjef Tore Dvergsdal har fått meir ansvar og går inn i konsernleiinga i Sparebanken Vest.