Dumpar straumprisane: Desse avtalane bør du styre unna – og denne bør du velje

Straumprisane har sjeldan vore lågare enn dei er akkurat no. Slik får du maks utbytte av prisdumpinga.