Driftssprekk auka med 20 millionar på éin månad

Sunnfjord kommune slit med å få kontroll på drifta. Den venta sprekken i årets budsjett held fram med å stige.