Forbrukarrådet ber DNB-kundar følge nøye med

FORBRUKARRÅDET: Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, ber DNB-kundar følgje nøye med.

FORBRUKARRÅDET: Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, ber DNB-kundar følgje nøye med. Foto:

Av

Forbrukarrådet slår klart fast at DNBs kundar ikkje skal få rekninga for problema med doble betalingar hos banken. Dei ber folk overvake kontoane sine nøye.

DEL

Problema starta onsdag, men natt til torsdag var dei tilbake i stort omfang. Dermed risikerer kundar som bruker DNB-kortet sitt, å bli trekte dobbelt.

– Forbrukarar som har vorte utsette for dobbel belasting, skal kunne få retta trekket vederlagsfritt, altså utan å måtte betale noko for det. Ansvaret for denne feilen ligg hos banken, seier fagdirektør for finans Jorge Jensen i Forbrukarrådet til NTB.

Han slår fast at kundane sjølvsagt ikkje skal betale strafferenter for eventuelle overtrekk som kjem av dei tekniske problema.

– Kundar som er usikre, bør ta ein titt på dei siste rørslene på kontoen sin. Feilen skal vere mogleg å finne, sidan det er snakk om doble belastingar, seier fagdirektøren.

Folk som manglar dekning på kontoen som følge av feilen, blir bedne om å bruke kontantar eller kredittkort. Alternativt kan dei kontakte DNB for å få utvida kreditt på brukskontoen sin.

– Det som kanskje er eit endå større problem, er viss kontoen blir såpass belasta mykje at til dømes eit fasttrekk og andre fakturaer sett til betaling ikkje går igjennom. Mottakaren av betalinga vil ikkje få pengane og kan komme til å krevje deg for kostnader ved purring, påpeikar Jensen.

Derfor oppfordrar han kundane til å gå inn og sjå om dei har oppsette trekk som ikkje vil gå gjennom på grunn av manglande dekning på kontoen.

DNB har forsikra Forbrukarrådet om at førerhandsoppsette betalingar som avtalegiro vil gå som normalt så lenge kundane har pengar på konto.

Artikkeltags