Difor ligg det 85 røyr på ferjekaia

Dei skal brukast i eit småkraftverk ikkje så langt ifrå.