Difor blei sju operasjonar ved sjukehuset avlyst

Tilsette ved Kirurgisk klinikk var så prega av ein lang og tung arbeidskonflikt at fleire operasjonar måtte avlysast.