Dette vogntoget hadde gapt over for mykje. – Tre køyretøy måtte til for å få med alt vidare

– Det er ikkje kjekt å møte noko slikt på vegane.