– Gjennomsnittsprisen så langt i desember er skyhøg, for å seie det mildt, seier Wattn sin produktsjef for privatmarknad, John Halsa.

Halsa fortel at gjennomsnittsprisen for augneblinken ligg på 2,60 kroner pluss avgifter i våre område.

– Ein kan sikkert rekne med 3,40 kroner per kWh for desember. Kanskje til og med meir, seier Halsa.

Får straumstøtte

Om den gjennomsnittlege spotprisen er over 87,5 øre per kWh, inkludert mva, slår straumstøtta inn.

– I dette tilfellet vil staten dekke 2,50 kroner, medan kunden må betale rundt 90 øre sjølv. Staten dekker opp mot tre fjerdedeler av straumrekninga, fortel Halsa.

Nettleiga kjem i tillegg til dette.

– Nettleiga er ikkje råka av straumstøtte. Ein får tilbake straumstøtta, men nettleiga er konstant.

– Det forbrukaren skal vere klar over når det gjeld linjeleie, er at ulike nettselskap har varierande ordningar. Å ha kontroll på samtidig straumforbruk er fornuftig, seier Halsa.

– Mange straumselskap har laga strømstøttekalkulator, eller har appar der ein kan følge med på kor mykje straum ein nyttar. Dette er betre og enklare måtar å få oversikt over sitt eige forbruk på, legg Halsa til.

Her bør ein spare

Inn mot jula er det kanskje fleire som vil halde tilbake på julelysa, i ønske om å ikkje bruke meir straum enn nødvendig. Dette fortel produktsjefen at det er liten grunn til.

– Julelys tar eigentleg veldig lite straum. Vi snakkar mellom 20 og 30 kroner i månaden, og det sjølv med dei høge prisane vi har no. Folk trenger ikkje bekymre seg for det. Julelys skal dei kunne bruke med stor glede og engasjement, seier Halsa.

Så om ein skal spare pengar, så skal ein ikkje starte med julelysa?

Nei, absolutt ikkje. det er viktigare å setje seg litt inn i når på døgnet straumprisen er høg, og unngå å bruke mykje straum i desse timane.

I tillegg utgjer oppvarming og vatn størstedelen av forbruket.

– Dette står mellom 50 til 60 prosent av kostnaden i månaden, og er difor det som betyr mest.