Dette gjer politiet om du bryt korona-reglane på 17. mai

Politisjefen ber kvar enkelt følgje retningslinjene som er gitt, men politiet kjem ikkje til å jakte på regelbrytarar.