Årets russ må belage seg på ei russefeiring prega av pandemi og smitteverntiltak. FHI kjem med åtte råd til russetida.

– Vi ønskjer alle avgangselevane i vidaregåande skular ei god og trygg russetid. Vi veit at mange har ofra mykje under pandemien, men vi ber likevel russen om å følgje dei viktige smittevernråda òg i russetida, seier avdelingsdirektør Line Vold i ei pressemelding.

Generelle råd for russetida:

* Ta ein gratis test og bli heime viss du har symptom på luftvegsinfeksjon, er sjuk eller i karantene.

* Hald god avstand til andre (minst ein meter).

* Vask hender eller bruk handdesinfeksjon ofte. Bruk handsprit før du deler ut russekort.

* Ikkje del flaske med andre.

* Hugs at det er mindre smitterisiko utandørs.

* Alle må avgrense kor mange dei er saman med for å avgrense smittespreiing. For å ikkje ha for mange nærkontaktar, kan det vere lurt å danne mindre, faste grupper som er saman. Til dømes kan dei som har buss saman, vere ei gruppe, eller dei som er saman elles. Ta likevel omsyn slik at ingen blir åleine.

* Unngå å ta med ungdom som ikkje er russ, i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skular eller trinn.

* Last gjerne ned Smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre blir utsett for smitte.

Vold oppmodar russen til å ta ansvar.

– Dersom det blir smittespreiing i russekullet, kan det til dømes medføre strengare tiltak på skulen eller i kommunen ein bur i. Det kan òg bli utfordrande å gjennomføre eksamen for dei som eventuelt hamnar i karantene eller isolasjon, legg ho til.

(©NPK)