Det tok berre ein dag med nye opningstider før klagene frå sjåførane kom

– Det blei mykje plunder for folk, så vi valte å lytte til dei.