Det finst berre ein slik i Nord-Europa. Den står på pålar under provisorisk tak

Holvikejekta står i fare for å verte øydelagd om det ikkje blir bygd vernebygg. – Vi kan berre anbefale, men til slutt blir det eit politisk spørsmål, seier fylkesdirektør Per Morten Ekerhovd.