– Det er ikkje noko heft å løfte han over skulen

Å få musikkbingen gjennom tunnelane er derimot litt vanskelegare.