– Vi synest dette er heilt strålande. No sikrar vi føreseielegheita for forbrukarane, seier ein tydeleg fornøgd generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, til Nettavisen.

Ho har nettopp fått meldinga om at SV har sikra gjennomslag for Elbilforeningens alarmrop om moms på elbilar.

Ville innføre støtteordning

Då regjeringa la fram sitt forslag til revidert statsbudsjett, var den store nyheita at alle elbilane frå nyttår må betale moms.

Samtidig skulle det innførast ei støtteordning gjennom Enova som gjorde at ein fekk betalt tilbake momsen på verdien opp til 500.000 kroner.

Dette skapte til dels svært mykje oppstyr, og både sjølve ordninga og måten det blei gjort på har blitt kraftig kritisert.

Semje om moms

I semja for revidert statsbudsjett mellom regjeringspartia og SV, blir det slege fast at moms på elbilar vil fasast inn frå 2023 slik regjeringa varsla då dei la fram. Grensa på 500.000 kroner blir den same.

Det som derimot blir endra er at det skal vere eit reelt momsfritak opp til 500.000 kroner, i staden for ei subsidieordning.

Det var opphavleg dette som var planen til regjeringa, men rekneskapsteknisk har det vist seg å vere svært utfordrande. Korleis det skal løysast er uklart.

Elbilforeningen har frykta at det å bruke ei støtteordning vil føre til at sjølve ordninga vil bli gjenstand for budsjettdragkamp to gonger i året, mens dei har ønskt ei ordning med ein føreseieleg opptrappingsplan basert på elbilane sin marknadsdel.