Desse tre Sunnfjord-skulane vil dei legge ned for å spare ti millionar kroner

Føreslår å legge ned Karstad, Frøysland, Vevring og ungdomstrinnet på Viksdalen skule for å spare inn ti millionar kroner. Innsparingskravet dei har fått er berre på seks millionar kroner.