Desse faktorane gjer barn ekstra utsett for overvekt, viser forskinga til Hege

Samfunnet dyttar oss i retning overvekt og fedme, meiner forskar og overlege Hege Kristiansen. Ho har avdekka kva faktorar som gjer barn ekstra utsette for å utvikle overvekt, og det er slett ikkje berre maten som spelar inn.