Derfor vil dei at du skal bygge hytte på 29 kvadrat

Å eige hytte har blitt ein stor del av den norske kulturen. Men korleis skal ein bygge hytter i framtida, når krava til berekraft blir skjerpa? Forskarar og arkitektar i Sogndal meiner dei må bli langt mindre enn dei vi bygger i dag.