Derfor veit vi ikkje om du blir permanent immun etter å ha vore korona-sjuk

IMMUN? Eit avgjerande spørsmål framover er om personar som har blitt korona-sjuke vil bli langvarig immune.

IMMUN? Eit avgjerande spørsmål framover er om personar som har blitt korona-sjuke vil bli langvarig immune. Foto:

Av

Kan vere avgjerande for ein framtidig vaksine og om vi blir kvitt viruset.

DEL

[NETTAVISEN]: Ekspertar både i Noreg og utlandet har vore forsiktige med å slå fast at ein faktisk blir langvarig immun mot covid-19-viruset etter å ha vore smitta.

Dette er ei uvisse som er heilt avgjerande for korleis verda kan kjempe mot viruset i vekene og månadene som kjem.

Men kvifor er dei usikre på dette?

Slik kan du bli immun for koronaviruset

Immunitet betyr at kroppen kjenner igjen viruset ved smitte, og kjempar mot det utan at du blir sjuk.

Kroppen fiksar normalt dette på eiga hand etter at du har hatt ein infeksjon første gong: Immunforsvaret lærer seg kva det skal kjempe mot etter å ha vorte infisert. Det er derfor du som regel berre får vasskoppar, meslingar, kyssesjuka og liknande éin gong i løpet av livet.

Du kan òg bli immun gjennom vaksine, som er ein måte å utsetje kroppen for smitte utan at du blir sjuk. Dermed lærer immunforsvaret kva kroppen skal kjempe mot.

Det finst rett nok ein del sjukdommar du kan få igjen og igjen, men då er det som regel virus som endrar seg over tid. Influensa er ein sjukdom som kjem år etter år, men det er ein ny variant av viruset som kjem kvart år.

Kvifor er ein usikker på covid-19?

Sjølv om covid-19 er ein ny sjukdom, blir det skapt av eit virus tilhøyrande ein virusfamilie som ein har kjent til sidan 60-talet.

Virus i korona-familien har du sannsynlegvis hatt mange gonger i løpet av livet, fordi det er ein av fleire virustypar som fører til heilt vanleg forkjøling.

Utfordringa med nokon av desse virusa er at dei berre gir immunitet i ein avgrensa periode.

Indikasjonane så langt er at dei som har vore smitta vil vere immune på kort sikt.

Folkehelseinstituttet: – Må forskast på

Nettavisen har spurt Folkehelseinstituttet om kvifor ein er usikker på om ein kan bli langvarig immun:

– For å finne ut om ein får langvarig immunitet av covid-19-infeksjon må det jo gå lang tid før ein faktisk kan måle dette. No er vi inne i tredje månad av utbrotet, så det er for tidleg å måle immunitet utover tre månader. Dette er noko som det må forskast på i tida som kjem, og det er spesielt viktig i samband med utvikling av vaksine, fortel overlege Siri Helene Hauge, spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet.

– Som du seier, ikkje alle koronavirus gir langvarig immunitet, men dei fleste gir nok immunitet av ei viss varigheit, seier ho.

Landet rundt

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken