Derfor har eg begynt å ete lunsj på taket

Tinga vi seier i lunsjen kan vi dele inn i fem kategoriar.