↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

915 13 629

Besøksadresse

Holmedalsvegen 6
6982 HOLMEDAL
  1. Beskrivelse

Tveit Takst er lokalisert i Askvoll kommune. Vi utfører takseringstenester i heile Sogn og Fjordane, men HAFS/ Sunnfjord er vårt primære dekningsområde.

Verksemda vart oppretta i 2009 av Peder Tveit.

Verksemda er tilslutta Norsk takst og er godkjent TEGoVA Residential Valuer (TRV), som er den fremste godkjenning for verdivurderarar av bustadeigedom på europeisk nivå.

Vi utfører taksering og tenester som:

  • Tilstandsrapport
  • Verditakst
  • Landbrukstakst
  • Næringstakst
  • Tomtetakst
  • Skade- og reklamasjonstaksering
  • Uavhengig kontroll
  • Energirådgjeving

Godkjenninger og sertifiseringer