↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

57 83 71 30

Besøksadresse

Hafstadvegen 21
6800 FØRDE
  1. Beskrivelse

Eine advokatfirma har dyktige advokatar som gir juridiske råd og tenester til det offentlege, næringsliv og privatpersonar. Vi har kontor i Førde og Sogndal.

Firmaet har røtter tilbake til 1994 då Rune Tysse starta advokatkarriera si i Førde. I 2008 tok Jan Nikolai Hvidsten med seg erfaring som advokat i Bergen, til Rune Tysse i Førde. Året etter fekk dei Tor André Amble med på laget og Lene Knapstad i 2015, då ho flytta heim. Silje Skogedal har vore ein viktig støttespelar ved kontoret sidan 2011.

Styrken vår er at vi er treffsikre i våre juridiske vurderingar. Enkelte saker løyser vi raskt med gode råd. Andre er meir kompliserte. Vårt arbeid bygger på fagleg tyngde, erfaring og høg etisk standard. Slik oppnår vi sterke resultat i forhandlingar og i retten.