↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

57 83 71 00

Besøksadresse

Storehagen 3a
6800 FØRDE
  1. Beskrivelse

Juridisk og strategisk rådgjeving skal gje våre klientar RETT RETNING

Harris er eit av dei største advokatfirma med hovudkontor på Vestlandet. Vi har eiga avdeling i Førde, som vert leia av advokat/partner Thomas Jarning. Avdelinga består elles av advokatane Merete Tollefsen, Stine Baumann, May-Linn Sandvik og advokatsekretærane Sølvi Gjesdal Aasen og Iselin Løkkebø.'

Våre klientar er privatpersonar, næringsdrivande, føretak, kommunar, interkommunale føretak og statlege organ i regionen.

Ved ueinigheit står den gode løysinga i sentrum. Ei utanrettsleg løysing vil ofte vere ønskjeleg, men må ei sak løysast ved domstolane har våre advokatar solid prosedyreerfaring. Seks advokatar i Harris har møterett for Høgsterett (H).

Harris har god kompetanse innanfor dei fleste rettsfelt, og har i dag spisskompetanse innanfor:

  • Fast eigedom, mellom anna eigarforhold, bruksrettar, jordskifte og plan- og bygningsrett.
  • Kontraktar og avtalar
  • Familie-, arve- og skifterett
  • Tvisteløysing og prosedyre
  • Selskapsrett og transaksjonar

 

Er det lov? Er det lurt?
Vår juridiske rådgjeving og faglege kompetanse kjem klientane til gode. Vår bistand har ein strategisk dimensjon. Kombinasjonen av juridisk og strategisk rådgjeving skal gje klientane RETT RETNING.

Kontakt oss
Ta kontakt for ein uforpliktande samtale.