↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

971 94 958

Besøksadresse

6977 BYGSTAD
  1. Beskrivelse

Vi er ei Familiebedrift, der installatøren Asbjørn Ytrehus har 20 års erfaring innan elektro.  opprinnelig vart det starta som et enk 2015, under navnet Ytrehus, i 2017 starta vi opp Lys og varme installasjon AS, og utvida samstundes drifta med elektro delen.

Vi tar på oss alle oppgåver innan elektro, både små og store.

Privat bolig, varmepumper, Industri, næringsbygg.

 

KVIFOR BØR DU INVISTERE I VARMEPUMPE?

Det er mange grunnar for å velje varmepumpe til oppvarmingskjelde i bustaen eller på hytta.  Du minimerar energiforbruket, samt at du held ein stabil temperatur i huset. Det er betre for miljøet, og du får reinare luft i bustaden

 

SERVICE PÅ VARMEPUMPE

Uavhengig av merke, vil du ha stort utbyte av ein service på varmepumpa ca kvart 2 år.

Ved å ta jevnleg service, vil du oppretthalde varmepumpa sin effekt, samt og auke levetida på pumpa.