↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

57 83 08 50

Besøksadresse

Halbrendsøyra 7
6800 FØRDE
  1. Beskrivelse

OM OSS

Firmaet Glasmeister John Holvik AS vart etablert på Halbrendsøyra i Førde i 1967. I dag har firmaet 35 tilsette, med lang erfaring innan glasmeisterfaget.

 

Arbeidsområdet vårt strekkjer seg frå Sunnmøre til Rogaland, med Sogn og Fjordane som viktigaste nedslagsfelt.

 

Vi tek på oss oppdrag med glas og monteringsarbeid i alt frå privathus til store forretnings- og industribygg. Glasmeister John Holvik produserar og monterar Wicona sine system for fasade i tillegg til tradisjonelt glasmeisterarbeid.

 

Våre produkter:

Glasfasadar

Lås og beslag

Glasmeistertenester

Solskjerming

Gitterportar

Vindu og dører

Glassrekkverk

Vinterhage