↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

57 83 20 60

Besøksadresse

Sandbrekka 2
6813 FØRDE
  1. Beskrivelse

Faste prisar på reparasjonar korte leveringstider !

 

ELEKTROMOTORAR

Vikling reparasjon Sal og service.

Vi er einaste vikleverkstaden i Sogn og Fjordane. Spesialutstyr for m.a. isolasjonslakkering av viklingar.  

 

ELEKTROVERKSTAD 

Feilsøk/reparasjonar for industri og landbruk Våre fagfolk har lang erfaring i feilsøking og reparasjon av elektro-motorar og maskiner. Generatorar/aggregat pumper transformatorar etc. 

Vi har spesialutstyr for m.a. skifte av lager, tørking av vasskadde elektromaskiner, avbalansering og testing.  

 

SVEISEUTSTYR

Faste prisar på reparasjonar korte leveringstider Sal og service på KEMPPI sveiseapparat og sveiseutstyr i samarbeid med Møre Sveisesenter AS

 

Sammarbeid med:

  • Nilfisk
  • Lilleborg
  • Foma
  • Gjerdesagen/Ernex AS
  • Leverandør av Sveisegass: Air Liquide
  • Sveisemateriell: NST
  • m.m.