↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

913 72 649

Besøksadresse

Industrivegen 6
6823 SANDANE
  1. Beskrivelse

Brei erfaring

Olav Hjelmeset dreiv med gravemaskin og grunnarbeid i fleire år før firmaet vart eit aksjeselskap med tre tilsette i 2000. I dag har bedrifta vokse til over 20 tilsette og ein omfattande maskinpark. Frå vår hovedbase på Sandane tek vi små og store oppdrag i heile regionen. Eit solid namn Olav Hjelmeset har i dag eit solid namn i marknaden. Vi er kjent for kompetanse, seriøsitet og evne til å levere kvalitet. Samstundes er vi ei bedrift i stadig utvikling alltid oppdaterte på utstyr, kunnskap og nye bransjekrav. Det gjer oss i stand til å alltid levere som avtalt. Kvalifisert for krevjande oppdrag Firmaet har ein erfaren arbeidsstokk og ein moderne maskinpark så vel som alle relevante autorisasjonar og sertifikat. Samlet gjer det oss i stand til å utføre alle typar oppdrag på best mulege måte både når det gjeld kvalitet, effektivitet og sikkerheit. Allsidig verksemd Firmaet driv med graving, transport og konteinarkøyring, boring og sprenging, knusing og vintervedlikehald. Vi har verkstad for sveising og reparasjonsoppdrag, samt vedlikehald av eige utstyr. I tillegg produserar og sel vi ferdigvarer som pukk, singel, veggrus, fyllmasse og solda jord.