↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

481 61 718

Besøksadresse

Østerbø
5962 BJORDAL
  1. Beskrivelse

Litande løysing i over 40 år

Sidan Arne Olav Østerbø starta opp åleine i 1977, har Østerbø Maskin AS vokse til å verte ei av dei viktigaste bedriftene i området. Østerbø Maskin AS er leverandør av litande løysingar innan strømaggregat,utstyr til havbruksnæringa, og elektromekanisk produksjon.

Du finn oss på Østerbø og i Sløvåg. Gjennom over 40 år har vi vore ein praktisk problemløysar for bransjar som havbruk, industri, offshore, landbruk, bygg og anlegg. Vi har brei erfaring med industrivedlikehald, både elektro, automasjon og mekanisk. Bedrifta har i dag omlag 30 tilsette med sterk fleirfagleg kompetanse