↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

404 44 704

Besøksadresse

Hafstadvegen 42
6800 FØRDE
  1. Beskrivelse

Ledige tomter

Førde Tomteselskap har for tida ledige einebustadtomter i Brendeholten i Slåttebakkane. Det nye feltet ligg mellom den eldre delen av Brendeholten og Hjortefaret. Byggetrinn 1 er no ferdig med utbygd veg, vatn, avløp, straum og fiber til kvar enkelt tomt. 

 

Leiar Gisle Stafsnes

Telefon: 916 13 487/ 57 02 12 10

E-post: gisle.stafsnes@forde.kommune.no

 

 

Bente Grønsberg Aase

Telefon 404 44 704/ 57 02 12 10

E-post: Bente.Kristin.Gronsberg.Aase@forde.kommune.no