↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

915 13 629

Besøksadresse

Morkavegen 177
6982 HOLMEDAL
  1. Beskrivelse

Taksering og rådgjeving

Tveit Takst er lokalisert i Askvoll kommune. Verksemda er eit enkeltmannsforetak oppretta i 2009, og eigd av Peder Johann Ness Tveit. Verksemda er tilslutta NITO Takst Service AS og er forplikta av Norges Takseringsforbund og NITO Takst sine etiske reglar og reglar for god takseringsskikk. Vi er godkjende for taksering av einebustader, aksje-/andelsleiligheiter, mindre næringseigedommar, tomter og skade-/ reklamasjonstaksering. Vi kan utføre takst i heile Sogn og Fjordane, men HAFS/ Sunnfjord er vårt primære dekningsområde.

Ein god takstrapport er nyttig i mange samanhengar. Du får god oversikt over kva eigedommen din er verd som pantegrunnlag for lån, eller som salsobjekt. Ein god takstrapport  er også den beste måten å førebyggje konflikt i etterkant av ein eigedomshandel. Når uhellet er ute og ein skade skal reparerast, kan ein skadetakst vere god å ha.

Godkjenninger og sertifiseringer