↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

404 44 700

Besøksadresse

Ospene 12
6843 SKEI I JØLSTER
  1. Beskrivelse

Dvergsdal Bygg AS vart etablert desember 2017 og har kontor på Skei i Jølster.

Selskapet har i dag 22 tilsette.

Trond Dvergsdal er eigar og leiar av Dvergsdal Bygg AS.

Alle tilsette i Dvergsdal Bygg har lang erfaring frå byggebransjen, og selskapet har lagt stor vekt på å rekruttere medarbeidarar som har rett kompetanse og gode haldningar. Dvergsdal Bygg har kompetanse til å utføre alle typar byggearbeid, med spesialkompetanse innan betong og trearbeid.

Vi har også spesialutstyr til betongsaging og til boring av hol i betong, slik at vi utføre arbeid knytt til å lage opningar i betongveggar eller bore små eller store hol i betong. Firmaet er knytt til arkitekt som kan være hjelpsam til planlegging av hus og hytter, der vi kan ta på oss heile prosjekt og eventuelt deler av prosjekt.

Dvergsdal Bygg AS har høg fokus på HMS, og med dyktige og motiverte medarbeidarar leverer vi høg kvalitet og rett pris på utført arbeid.

Vårt arbeidsområde er primært Sogn og Fjordane.

Ta gjerne kontakt med oss!