↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

57 72 29 70

Besøksadresse

Steinaveien 3
6800 FØRDE
  1. Beskrivelse

Kontakt Bravida på telefon 57 72 29 70

Komplett leveranse av elektriske installasjoner til private boliger, industri- og næringsbygg.

Vi tilbyr alt som har med strøm å gjøre:

Bedriftskunder

El-installasjoner i alle typer bygg, boliger og skip
Automasjon
Installasjon av telefonsentraler og av telefon- og datanettverk
Montering og salg av tyveri-, brann- og overfallsalarmer
ITV overvåkning
Prosjektering av alle typer elektriske anlegg
Service av elektriske anlegg og installasjoner
Termofotografering
ENØK tiltak

Facility Management

Mer fokus og ressurser til egen kjernevirksomhet
Forbedring og effektivisering av driftstjenester
Kvalifisert personell, moderne systemer og metoder
Færre kontraktspartnere, mindre administrasjon
Økt fleksibilitet ved endringer i behov

Privatkunder
Varmepumper som kan redusere din strømregning med opp til 70 prosent i året
El-sjekk som sikrer ditt elektriske anlegg og slik kan gi deg opp til 20 prosent rabatt på forsikringen din
Installasjonsprodukter som styrer ditt strømforbruk på en optimal måte - innen lys, varme, styringssystemer, med mer.

Foto: Petter Karlberg