↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

57 72 39 50

Besøksadresse

Holtemyrane 6
6814 FØRDE
  1. Beskrivelse

OM SUNNLAB

SunnLab er leverandør av kjemiske- og mikrobiologiske analysar på vatn, avløp, miljø og næringsmiddel. Vi leverer raske og sikre svar til både bedrifter og privatpersonar.

SunnLab er eit interkommunalt selskap som har vore i drift sidan 2003 og har sitt utspring i Sunnfjord og Ytre Sogn, Kjøt og Næringsmiddelkontroll. 

SunnLab har både administrasjon og laboratorium i Norturabygget på Reset i Førde, sentralt i Sogn og Fjordane.

Analysar for vatn:
Drikkevatn og vassverk
Bryggeri og drikkevassprodusentar
Private kundar
Avløpsvatn og slam
Badebasseng
Legionella
Offshore og skipsfart

Analysar for miljø:
Sigevatn
Forureining i grunnsediment
Avfall og bygningsmateriale
Vassdrag
Avløpsvatn og slam
Inneluft og arbeidsmiljø

Analysar for næringsmiddel
Allergen og lovpålagd merking
Trikin
Kjøtprodukt
Fisk og andre oppdrettsprodukt
Hygienekontroll av produksjonsfasilitetar