↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

57 82 40 90

Faks: 57 82 40 91

Besøksadresse

Naustdalsvegen 1B
6800 FØRDE
  1. Beskrivelse

Rg Fjordane består av fire avdelinger i Sogn og Fjordane, lokalisert i Førde, Nordfjordeid, Stryn og Måløy. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper fra Sogn og Fjordane. Rg Fjordane har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre medarbeidere sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

 

Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.

 

I tillegg yter vi rådgivning innen følgende fagfelter:

- Revisjon 

- Skatterådgivning 

- Avgiftsrådgivning 

- Bistand ved generasjonsskifte 

- Bistand ved omstrukturering

- Bistand ved gjeldsforhandlinger og bobehandling