Den smitta var ein pensjonist i reisefølge

Den smitta skal ikkje ha hatt kontakt med andre enn helsepersonalet på sjukehuset. Kommunen kjem ikkje til å drive med vidare smittesporing.