Dei vil begge det beste for sentrum – men vegen dit er dei særs usamde om

Vidar Nyhammer og Roar Henden er på kvar side i debatten om korleis Sandane sentrum skal bli. Dette håper dei politikarane vil lytte til.