Mange elever i den videregående skole står i disse tider foran viktige veivalg. Valg som kan vise seg å sperre dem ute fra de mest framtidsrettede jobbene Norge har.

Hvorfor? Fordi nesten alle realfag- og teknologi-studium i hele Norge krever full fordypning i matematikk, det såkalte R2-kravet.

I fjor innførte Universitetet i Bergen (UiB) R2-krav for et flertall av sine studieprogram i realfag og informatikk. I år vil det samme kravet bli innført for alle studieprogram i alle realfag.

Dermed er det ikke mulig å komme inn på et studieprogram i realfag ved UiB høsten 2019 uten full matematikk fordypning i videregående skole. Universitet i Oslo har parallelt med oss innført de samme kravene for sine studieprogram i realfag.

Den viktigste grunnen til økte krav er at fagene er i endring. Matematikk, statistikk og programmering er nødvendige verktøy for alle realfag. Samtidig er det en klar sammenheng mellom forkunnskaper i matematikk og frafall på de fleste av våre utdanningsprogram. Skal studentene lykkes med å fullføre utdanningen hos oss, er det samtidig viktig at de vet hva de går til.

Ingeniører og realister har vært viktige drivere i velstandsutviklingen Norge har opplevd i oljealderen. Når vi nå står overfor et grønt skifte, trenger vi mer enn noen gang kloke teknologi- og realfagshoder med evne til å ta tak i de utfordringene som klimaendringene stiller oss overfor. Norge må utvikle teknologi og industri som bidrar til bærekraft og reduserte klimautslipp. Mange av de nye jobbene ser vi ikke klart enda, men det er åpenbart at de krever tung realfaglig og teknisk kompetanse.

På landsbasis er det i dag under 7000 elever som årlig går ut av videregående med full matematikkfordypning - samtidig som Norge trenger flere realister for å løse utfordringene samfunnet og jorden står overfor.

Vi oppfordrer alle elver å velge full matematikkfordypning (R2). Da har man full valgfrihet til å velge et studium som kanskje ikke er fremst i tankene i dag – men som kan bli det på sikt.