Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: Atle Hamar, du villeder!

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

I to påfølgende oppslag i Dagbladet 8.1. og 9.1. har statssekretær Atle Hamar i KLD aktivt feilinformert befolkningen om rovdyrforvaltningen og oppfølging av ulveforliket. Han er svært uryddig i sin argumentasjon og bidrar med det til aktiv feilinformasjon. Det er i seg selv svært konfliktdrivende og han sender tilliten til miljøbyråkratiet ned til nytt bunnivå i distriktene!

Atle Hamar sier i oppslagene at Regjeringen følger ulveforliket fra 2016 «til punkt og prikke»! Han påstår også at registrert ulvebestand er 4,5 ynglende flokker per dags dato. Alt bidrar til forvirring og til å forlede befolkningen ved å bruke uoffisielle og ufullstendige tellinger. Han bidrar godt som konfliktdriver og det synes å være den rollen Venstre ønsker å være i!

Hva oppfølgingen av ulveforliket angår, så kan umulig statsråden ha lest forliket. Det brytes på mange punkter! Stortingets ulveforlik hadde flere elementer enn det omstridte bestandsmålet. Stortinget vedtok også blant annet at;

1) Regjeringen skulle «utrede mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen». Stortinget har IKKE mottatt noen utredning! Dette gjelder direkte tap av rettigheter til bruk av utmarka som Bondelaget og NORSKOG til sammen anslår til 5-6 milliarder kroner. Befolkningens generelle tap av livskvalitet kommer i tillegg. Ingen kan da undres over at det blir konflikt?

2) Regjeringen skulle legge «frem en sak hvor man vurderer mulige ordninger for midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen». Stortinget har IKKE mottatt en sak. KLD har i stedet bare innført en kompensasjonsordning som berørte kommuner kan søke på, men uten noen som helst analyse av hvilken belastning storsamfunnet har påført befolkningen i disse kommunene og hvordan det skal kompenseres.

Det er altså meget drøyt og lite sannferdig å påstå at departementet følger ulveforliket«til punkt og prikke». Bestandsmålet var det viktigste delen av vedtaket og der er statssekretæren oppsiktsvekkende uryddig i sin tallbruk. Han undergraver fullstendig tilliten til departement og forvaltning hos de som kjenner til hvordan bestandsreguleringen foregår.

Bestandsregistrering av ulv i Norge foregår slik i dag;Rovdata - som står for de offisielle registreringene – nuller ut (!) alle registreringer 1.10. hvert år. Deretter starter man registreringer på nytt! All historikk «glemmes». Å rapportere antall ulv i Norge per 15. desember blir som å summere opp antall badegjester ved et strandhotell midt i juli og regne med at det ikke kommer flere dette året! Det gjelder i særdeleshet i år som i år med lite snø og vanskelige sporingsforhold. Det er rett og slett triksing med tall!

Atle Hamar vet meget godt at den forrige fullstendige registreringen som er gjennomført viste at vi hadde 10,5 ynglinger i Norge våren/sommeren 2017. To flokker ble tatt ut vinteren 2018 og vi sto igjen med 8,5 flokk våren 2018. Statssekretæren vet også meget godt at forskningen har dokumentert at den norske delen av ulvebestanden har vokst med eksplosive 42 prosent i året de siste 5 åra! Med en slik vekst er det usannsynlig at vi har færre ulver i Norge denne vinteren enn i fjor.

Atle Hamar får rakettmotor som konfliktdriver og framstår uetterrettelig når han bruker andre tall enn de offisielle og komplette registreringene! ALLE andre – inklusive Rovviltnemndene – er pålagt å bruke offisielle tall og registreringer fra Rovdata fra vinteren før når de tar beslutningene om uttak.

Venstre tapte og ble i mindretall da ulveforliket ble inngått. Det er grotesk hvordan et sperregrenseparti får lov til å herse med distrikts-Norge og et bredt Stortingsforlik gjennom å bli tildelt en statsrådspost. Det er uforståelig at Venstre som ett av landets eldste partier, vil stå i front for å bryte ned tilliten til demokratiet i distrikts-Norge og det er enda mer utrolig at stortingsflertallet lar dem gjøre det!

Les også

DEBATT: Gunnar A. Gundersen feilinformerer igjen

 

Kommentarer til denne saken