Dalin gjennomførte to operasjonar medan han var smitta: – Skulle eg la nokon døy fordi eg hadde litt snørr i nasen?

Det gjekk fem døgn frå kirurg Marius Langballe Dalin kjende dei første symptoma til han fekk stadfesta at han var smitta av korona.