Då Torunn gjekk på tur oppdaga ho eit hol i vegen: – Ca. 80 cm djupt

Då Torunn Danielsen gjekk tur i langs vegen i førre veke oppdaga ho eit djupt hol i vegbana på Fv. 610 i Viksdalsvegen.