Då tilbodet vart lagt ned eksploderte interessa

Førde terapibasseng startar opp att med babysymjing, eit tilbod dei tidlegare måtte legge ned grunna låg etterspørsel.