Då Siri (37) arva ei hytte med ekkel do, måtte ho lære seg å bygge utedo. No blir det bok av lærdommen

Skribent Siri Helle frå Holmedal ville ha ein utedo på hytta ho hadde arva. Ho hadde materialar, men ingen kunnskapar om å bygge utedo.