Då M/S Atløy var nær konkurs, måtte dei tenke kreativt

Og det vart så populært at dei har måtte sette folk igjen på kaia.