Då fleire brukte nettbutikken, søkte Eirik igjen om lov til å selje øl på nett

– Eg synest det er rart at dei som ikkje torer, eller kan å gå i butikken på grunn av smitterisiko, ikkje skal få lov til å kjøpe seg øl.