Då Coop Extra kom til Dale, sende lokalbutikken brev til bygdefolket

I 2017 såg det mørkt ut for Joker Flekke i Fjaler, og dei frykta dei måtte avvikle. Sidan den gong har handelen auka, og i fjor fekk dei eit overskot på 115.000 kroner.